Tag: TÌNH DỤC

Đàn bà nghĩ gì về quan hệ tình dục?

Kích thước không phải là tất cả Thứ nhất, sự thật thì đếch nên tin vào truyện H hay Hentai, gì mà 18cm 20cm bla bla. Kích thước dương vật trung bình của người châu Á là khoảng 15-16cm thôi nha. Ngôn tình xạo lòn đấy. Thứ hai, thật ra thì việc ...